Projekt má za úkol:

  • zpopularizovat technické obory „černých“ řemesel mezi školami v Moravskoslezském kraji, 
  • propojit vzdělávací instituce s firmami působícími v téže oblasti průmyslu, a tím v konečném důsledku 
  • podpořit žáky základních škol v procesu rozhodování se o své profesní budoucnosti tak, aby docházelo k postupnému odstraňování stávajících disproporcí na trhu práce.

Chtěli bychom touto formou popularizace řemesel zvýšit zájem žáků základních škol o učební obory na straně jedné, na straně druhé zainteresovat podnikatelskou sféru a společně ve spolupráci s odbornými školami vybudovat v Moravskoslezském kraji základnu pro výběr budoucích kvalifikovaných řemeslníků.