Děti z Třince a okolí si již po osmé vyzkoušely řemeslné hry

V elektrotechniky, hutníky, slévače, zámečníky či instalatéry se proměnily děti z Třinecka a Jablunkovska.
Hry se uskutečnily v areálu Střední odborné školy Třineckých železáren ve středu 15. a ve čtvrtek 16. května 2019. Řemeslné hrátky si letos potřetí přišly užít i děti z mateřských škol.

K vidění byly také nové učebny a laboratoře, kde na děti čekaly robotické stavebnice, funkční modely strojních zařízení zhotovené pomocí stavebnic Merkur, malá frézka, zařízení pro výrobu desek plošných spojů v elektronice, gravírovací laser, elektrické závitovací rameno, programovatelní roboti a další vybavení pro výuku.

„V zámečnickém výcviku si děti vyzkoušely práci na vrtacích strojích s technikou pro polyfúzní svařování,“ dodal ředitel školy Aleš Adamus.

Žáci základních škol si mohli v praktické části řemeslných her zapojit jednoduchý elektrický obvod, zhotovit cínový odlitek podkovičky či vyrobit měděnou píšťalku podle výkresu. Pro děti z mateřských škol byla připravena řada zábavných úkolů.

 

 

ŘEMESLNÉ HRY I PRO MATEŘINKY (2018)

 

Mezinárodních řemeslných her se už podruhé zúčastní i děti z mateřinek. V čem budou soutěžit?

„Ty nejmenší prověříme v motorických dovednostech. Děti budou muset například ukázat, jak umí sestrojit jednotlivé součásti dřevěného vláčku, zatloukat klíny gumovou paličkou nebo šikovně protáhnout kroužek soustavou měděných trubek, což málokdy bezchybně zvládnou i dospělí,“ vysvětluje ředitel Střední odborné  škola Třineckých železáren (SOŠ TŽ) Aleš Adamus.

Soutěž, která se bude konat ve středu 9. a čtvrtek 10. května 2018 v prostorách školy, je určena také pro žáky základních a středních škol.

Žáci základních škol, kteří budou soutěžit ve středu, budou muset například prokázat, že si poradí s jednoduchým zapojením elektrického obvodu podle schématu či vyrobit měděnou píšťalku. „V roli slévačů si vyzkouší také zhotovení olověného odlitku podkovičky a budou muset také jako instalatéři seskládat různé obrazce z měděných trubek,“ napovídá za pořadatele Zdeněk Marek ze SOŠ TŽ.

Soutěžící z řad středoškoláků budou zápolit ve dvou oborech – elektrotechnik a zámečník. Budou muset prokázat teoretické znalosti oboru a také praktické dovednosti. Tedy například zapojení elektroinstalace na cvičném panelu, u strojního oboru pak zhotovit výrobek podle sestavy výkresů.

 

 

6. ročník Mezinárodních řemeslných her 2017 letos doplní děti z mateřských škol!!!

Procvičit děti v manuální zručnosti a pomoci jim objevit krásu řemeslného umu. O to se už šest let snaží pořadatelé Mezinárodních řemeslných her ze Střední odborné školy Třineckých železáren (SOŠ). Letos poprvé přizvali i děti z mateřských školek.

Řemeslné hry proběhnou v Třinci v areálu školy ve středu 5. a ve čtvrtek 6. dubna.

Ve středu se sjedou žáci základních škol, aby si vyzkoušeli jednoduché zapojení elektrického obvodu, vyrobili olověný odlitek podkovičky, píšťalku dle výkresu či v roli instalatéra složili obrazec z měděných trubek. „Soutěžící prověříme také ze základních znalostí z matematiky, fyziky a chemie, protože jen manuální zručnost v praxi nestačí. Je třeba znát také trochu té teorie,“ podotýká ředitel školy Aleš Adamus za pořadatele.

Pro ty nejmenší si s vymýšlením úkolů dlouho lámali hlavu. Nakonec ale i pro děti předškolního věku připravili na čtvrteční dopoledne aktivity, které prověří zručnost i technické myšlení. „Naši nejmenší soutěžící budou mít za úkol například správně poskládat ozubená kola tak, aby do sebe zapadala, či správně přiřadit a spojit šrouby s maticemi,“ upřesňuje ředitel. Zábavné bude určitě také zatloukání dřevěných klínků různých velikostí.

To středoškoláci už to tak lehké mít nebudou, jejich úkolem bude kromě splnění testu odborných znalostí zapojit elektroinstalaci.A pro všechny tu bude také celá řada doprovodných aktivit, mezi nimiž nebude chybět střelba na přesnost do branky nebo míchání nápoje z připravených ingrediencí.

 

 

SOŠ Třineckých železáren chystá pátý ročník mezinárodních řemeslných her 2016

Pod záštitou generálního ředitele TŽ Ing. Jana Czudka chystá Střední odborná škola Třineckých železáren na 16. – 17. 6. 2016 pátý ročník Mezinárodních řemeslných her 2016.

Dvoudenní mezinárodní akce zahrne soutěže ve čtyřech základních technických disciplínách – Elektrotechnik, Hutník, Mechanik, Instalatér a několika doprovodných.

Účast letos přislíbily nejen základní a střední školy regionu, ale také střední školy ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny a Běloruska. Součástí akce bude také prezentace technických oborů a propagace řemesel v Moravskoslezském kraji.

 

 

Mezinárodní Řemeslné hry 2015

Máme nejlepší hutníky, elektrikáře a instalatéry

 

Ve dnech 15. – 16. 4. 2015 pořádala SOŠ TŽ již 4. ročník Mezinárodních řemeslných her. Zahájení her se ujali generálnímu ředitel TŽ Jan Czudek s ředitelem SOŠ TŽ Alešem Adamusem.

Nechybělo zapálení řemeslného ohně, státní hymna, po které následovaly sliby rozhodčích a soutěžících a slavnostní ohňostroj.


Prvního dne se her zúčastnilo 22 základních škol, přes 200 žáků osmých tříd z našeho regionu. Studenti psali v první části znalostní kvíz a ve druhé prokazovali své technické dovednosti v oborech elektrikář, hutník, zámečník a instalatér.

Druhý den patřil středním odborným školám a spolu s ředitelem školy jej zahájil Roman Mitrega vedoucí provozu VH. Střední odborné školy soutěžily ve stejných odborných disciplínách jako jejich mladší kolegové ze ZŠ, jen s tím rozdílem, že tyto soutěže byly již na velmi profesionální úrovni a všichni soutěžící se při nich řádně zapotili. Vždyť vyhotovení visacího zámku, sestavení časového spínače v podobě elektronické stavebnice a montáž rozvodu vodovodního a odpadního potrubí, umyvadla a WC na panelech dle technické dokumentace jsou úkoly, jimiž se žáci mohou hrdě prezentovat budoucím zaměstnavatelům.


Soutěže se zúčastnilo 18 středních odborných škol z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa. Poprvé se letos účastnili řemeslných her zástupci z Ukrajiny.

Na vítěze čekala spousta hodnotných cen, přičemž celou akci doprovázela spousta doprovodných programů.

V rámci her proběhl také workshop, kde zástupci zahraničních škol diskutovali na téma duálního systému vzdělávání a jeho realizace v jednotlivých zemích.

„Úkolem řemeslných her bylo stejně jako v létech minulých zpopularizovat řemeslo a technické obory. Škole se daří také díky hrám zabrzdit dlouholetý úbytek studentů naší školy. Řemeslné hry měly žákům nabídnout možnost rozšířit si své teoretické a praktické dovednosti, porovnat si své stávající schopnosti s konkurencí, pobavit se, získat vztah k řemeslům a to se myslím povedlo“, říká ředitel soutěže a autor projektu Jan Jakeš.


Mezinárodní řemeslné hry 2014 (aneb znovu Olympiáda řemesel)

 

Ve dnech 9. – 10. dubna pořádala SOŠ TŽ již třetí ročník Mezinárodních řemeslných her. Zahájení her se ujala jejich moderátorka Marie Martynková, která po uvítání účastníků předala slovo generálnímu řediteli TŽ Janu Czudkovi, starostce města Věře Palkovské a řediteli SOŠ TŽ Aleši Adamusovi. Nechybělo zapálení ohně a státní hymna, po které následovaly sliby rozhodčích a soutěžících.

Prvního dne se her zúčastnilo 24 základních škol, s 220 žáky osmých tříd z našeho regionu. Studenti psali v první části znalostní kvíz a ve druhé prokazovali své technické dovednosti v disciplínách elektrotechnik, hutník, mechanik a instalatér.

Druhý den patřil školám středním. Pomoci zahájit soutěže přišli tentokrát významní absolventi SOŠ TŽ senátor ČR Petr Galwas a Ostravský podnikatel toho času kandidát na europoslance pan Pavel Szturc.

Střední školy soutěžily ve stejných odborných disciplínách jako jejich mladší kolegové ze ZŠ, jen s tím rozdílem, že tyto soutěže byly již na velmi profesionální úrovni a všichni soutěžící se při nich řádně zapotili. Vždyť zhotovení zkoušečky a následné zapojení domovní instalace, sestavení vysokopecní vsázky, výroby jaderníku, montáž rozvodu vodovodního a odpadního potrubí či vyrobení výrobku podle sestavy výkresu jsou úkoly, jimiž se žáci mohou hrdě prezentovat budoucím zaměstnavatelům.

Soutěže se zúčastnilo 16 středních odborných škol. Moravských škol dorazilo sedm, čtyři školy byly ze Slovenska, dvě školy z Polska a po jedné škole z Maďarska, Rakouska a Německa.

Na vítěze čekala spousta hodnotných cen, přičemž celou akci doprovázela spousta doprovodných programů, účastníci se mohli podívat do útrob pohotovostního technického vozu, vyzkoušet si práci a manipulaci se zařízením v praxi, vyzkoušet si jednoduché zapojení obvodu, podívat se na vyprošťování z hořící školy od hasičů Třineckých železáren, nebo si proletět překážkovou dráhou dálkově ovládaného zařízení.

„Úkolem řemeslných her bylo stejně jako minulý rok zpopularizovat řemeslo a technické obory. Již minulý rok se podařilo také díky hrám zabrzdit dlouholetý úbytek studentů naší školy. Řemeslné hry měly žákům nabídnout možnost rozšířit si své teoretické a praktické dovednosti, porovnat si své stávající schopnosti s konkurencí, pobavit se, získat vztah k řemeslům a to se myslím povedlo“, říká ředitel soutěže a autor projektu Jan Jakeš.

 

Druhý ročník “ve velkém stylu“ 

 

Ve dnech 10. – 11. dubna 2013 pořádala SOŠ TŽ druhý ročník Mezinárodních her řemesel. Zahájení her bylo opravdu velkolepé, ujal se jej známý moderátor Aleš Juchelka, který po uvítání účastníků předal slovo generálnímu řediteli TŽ Janu Czudkovi, starostce města Věře Palkovské a řediteli SOŠ TŽ Aleši Adamusovi. Nechybělo zapálení ohně a státní hymna, po které následovaly sliby rozhodčích a soutěžících.

Prvního dne se her zúčastnilo 22 základních škol, s 220 žáky osmých tříd z našeho regionu. Studenti psali v první části znalostní kvíz a ve druhé prokazovali své technické dovednosti v disciplínách elektrotechnik,hutník, mechanik a instalatér.

Druhý den patřil školám středním. I zde měl hlavní slovo moderátora akce Aleš Juchelka, tomu přišli pomoci zahájit soutěže Věra Palková, náměstkyně hejtmana MS kraje, Libor Lenčo, vedoucího odboru školství MS kraje, a Ivo Žižka, personální ředitel TŽ.

Střední školy soutěžili ve stejných odborných disciplínách jako jejich mladší kolegové ze ZŠ, jen s tím rozdílem, že tyto soutěže byly již na velmi profesionální úrovni a všichni soutěžící se při nich řádně zapotili.

Soutěže se zúčastnilo 18 středních odborných škol. Moravských škol dorazilo sedm, pět škol bylo ze Slovenska, tři školy z Polska a po jedné škole se podařilo organizátorům získat z Maďarska, Rakouska a Německa.

Celou akci doprovázela spousta doprovodných akcí a účastníci se mohli projet v elektromobilu, který sestrojili na VŠB Ostrava, vyzkoušet si letování, sestrojit si solární panel, podívat se na vyprošťování z hořící školy od hasičů Třineckých železáren, nebo projet se v nových vozech Škoda Octavia či Škoda Rapid.

Chtěli bychom touto formou popularizace černých řemesel zvýšit zájem žáků základních škol o učební obory na straně jedné, na straně druhé zainteresovat podnikatelskou sféru a společně ve spolupráci s odbornými školami vybudovat v Moravskoslezském kraji základnu pro výběr budoucích kvalifikovaných řemeslníků „říká ředitel soutěže a autor projektu Jan Jakeš.

 

SOŠ Třineckých železáren chystá druhý ročník mezinárodních Řemeslných her 2013

Pod záštitou generálního ředitele TŽ Ing. Jana Czudka a ministra průmyslu a obchodu Mudr. Martina Kuby chystá Střední odborná škola Třineckých železáren na 10. – 11. 4.2013 druhý ročník Řemeslných her 2013. Dvoudenní mezinárodní akce zahrne soutěže ve čtyřech základních technických disciplínách – Elektrotechnik, Hutník, Mechanik, Instalatér a několika doprovodných. Účast letos přislíbily nejen základní a střední školy regionu, ale také střední školy ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Maďarska. Naplnila se tak vize organizátorů soutěže o mezinárodní účasti. Součástí akce bude také prezentace technických oborů a propagace řemesel v Moravskoslezském kraji.

 Řemeslné hry 2013 by měly žákům nabídnout možnost rozšířit své teoretické i praktické dovednosti, porovnat své stávající schopnosti s konkurencí, pobavit se, získat vztah k řemeslům,“ říká ředitel soutěže Mgr. Jan Jakeš.

Akce je určená žákům základních a středních škol. Zájemci z řad školáků se mohou zúčastnit soutěže a porovnat své znalosti a dovednosti v oborech Elektrotechnik, Hutník, Mechanik a Instalatér s kolegy ze zahraničí. Připraven je pak také doprovodný program, ve kterém nebude chybět například prohlídka vybraných provozů Třineckých železáren, workshop zástupců jednotlivých škol atd.

Smyslem akce je oslovit žáky základních a středních škol, a nabídnout jim zábavnou formou informace o technických oborech. Zároveň chceme ale také zainteresovat podnikatelskou sféru a ve spolupráci s odbornými školami vybudovat v Moravskoslezském kraji základnu pro přípravu kvalifikovaných řemeslníků,“ dodává Jakeš. Prvního ročníku této jedinečné akce, jenž se uskutečnil v minulém roce se zúčastnilo 300 soutěžících z řad studentů ZŠ regionu a na 50 soutěžících z řad studentů SŠ (Polsko, Slovensko, ČR).