Výsledky řemeslných her 2017

Celkové pořadí ŘH 2017 ZŠ

Celkové pořadí ŘH 2017 SŠ

Celkové pořadí ŘH 2017 MŠ

6. ročník Mezinárodních řemeslných her 2017 letos doplní děti z mateřských škol!!!

Procvičit děti v manuální zručnosti a pomoci jim objevit krásu řemeslného umu. O to se už šest let snaží pořadatelé Mezinárodních řemeslných her ze Střední odborné školy Třineckých železáren (SOŠ). Letos poprvé přizvali i děti z mateřských školek. Řemeslné hry proběhnou v Třinci v areálu školy ve středu 5. a ve čtvrtek 6. dubna.Ve středu se sjedou žáci základních škol, aby si vyzkoušeli jednoduché zapojení elektrického obvodu, vyrobili olověný odlitek podkovičky, píšťalku dle výkresu či v roli instalatéra složili obrazec z měděných trubek. „Soutěžící prověříme také ze základních znalostí z matematiky, fyziky a chemie, protože jen manuální zručnost v praxi nestačí. Je třeba znát také trochu té teorie,“ podotýká ředitel školy Aleš Adamus za pořadatele. Pro ty nejmenší si s vymýšlením úkolů dlouho lámali hlavu. Nakonec ale i pro děti předškolního věku připravili na čtvrteční dopoledne aktivity, které prověří zručnost i technické myšlení. „Naši nejmenší soutěžící budou mít za úkol například správně poskládat ozubená kola tak, aby do sebe zapadala, či správně přiřadit a spojit šrouby s maticemi,“ upřesňuje ředitel. Zábavné bude určitě také zatloukání dřevěných klínků různých velikostí. To středoškoláci už to tak lehké mít nebudou, jejich úkolem bude kromě splnění testu odborných znalostí zapojit elektroinstalaci.A pro všechny tu bude také celá řada doprovodných aktivit, mezi nimiž nebude chybět střelba na přesnost dobranky nebo míchání nápoje z připravených ingrediencí.

The secondary vocational school of Třinec Iron and Steel Works (SOŠ Třineckých železáren) is preparing the fifth annual International Craft Games 2016

 

Under the patronage of managing director of Třinec Iron and Steel Works Ing. Jan Czudek the secondary vocational school of Třinec Iron and Steel Works (SOŠ Třineckých železáren) is preparing the fifth annual International Craft Games of 2016. This two-day international event will include competitions in four main technical disciplines such as Electrotechnician, Steelworker, Mechanic, Plumber and few other. This year attendance was promised not only by primary and secondary schools of the region but also by secondary schools from Slovakia, Poland, Germany, Austria, Hungary, Ukraine and Belarus. The event will also include presentation of technical fields of study and promotion of crafts in Moravian-Silesian Region.

To the students, the Craft Games of 2016 should offer the opportunity of extending their theoretical and practical knowledge and skills, they will be able to compare their current skills with the competitors, have fun and gain positive attitude towards crafts.

The event is prepared for students of primary and secondary schools. The interested students can take part in competition and compare their knowledge and skills with the foreign colleagues in the fields of Electrotechnician, Steelworker, Mechanic and Plumber. A supporting program is also prepared. This program will contain a tour of selected industrial plants of Třinec Ironworks, workshop of members of individual schools etc.

The main aim of the event is to reach out to the students of primary and secondary schools and offer them information about technical fields of study in an entertaining way. Furthermore, we want to involve local businessmen and in cooperation with the secondary schools build a base for preparation of qualified craftsmen in Moravian-Silesian Region.

 

SOŠ Třineckých železáren chystá pátý ročník mezinárodních řemeslných her 2016

Pod záštitou generálního ředitele TŽ Ing. Jana Czudka chystá Střední odborná škola Třineckých železáren na 16-17.6.2016 pátý ročník mezinárodních Řemeslných her 2016. Dvoudenní mezinárodní akce zahrne soutěže ve čtyřech základních technických disciplínách – Elektrotechnik, Hutník, Mechanik, Instalatér a několika doprovodných. Účast letos přislíbily nejen základní a střední školy regionu, ale také střední školy ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny a Běloruska. Součástí akce bude také prezentace technických oborů, a propagace řemesel v Moravskoslezském kraji.

 

 

Mezinárodní Řemeslné hry 2015

Máme nejlepší hutníky, elektrikáře a instalatéry

 

Ve dnech 15.-16.4. 2015 pořádala SOŠ TŽ již 4. ročník Mezinárodních řemeslných her. Zahájení her se ujali generálnímu ředitel TŽ Jan Czudek s ředitelem SOŠ TŽ Alešem Adamusem.

Nechybělo zapálení řemeslného ohně, státní hymna, po které následovaly sliby rozhodčích a soutěžících a slavnostní ohňostroj.
Prvního dne se her zúčastnilo 22 základních škol, přes 200 žáků osmých tříd z našeho regionu. Studenti psali v první části znalostní kvíz a ve druhé prokazovali své technické dovednosti v oborech elektrikář, hutník, zámečník a instalatér.
Druhý den patřil středním odborným školám a spolu s ředitelem školy jej zahájil Roman Mitrega vedoucí provozu VH.
Střední odborné školy soutěžily ve stejných odborných disciplínách jako jejich mladší kolegové ze ZŠ, jen s tím rozdílem, že tyto soutěže byly již na velmi profesionální úrovni a všichni soutěžící se při nich řádně zapotili. Vždyť vyhotovení visacího zámku, sestavení časového spínače v podobě elektronické stavebnice a montáž rozvodu vodovodního a odpadního potrubí, umyvadla a WC na panelech dle technické dokumentace, jsou úkoly, jimiž se žáci mohou hrdě prezentovat budoucím zaměstnavatelům.
Soutěže se zúčastnilo 18 středních odborných škol z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa. Poprvé se letos účastnili řemeslných her zástupci z Ukrajiny.
A jak to tedy vlastně dopadlo? Základní školy

Zámečník

 1. Matouš Mitrega (ZŠ Petra Bezruč Třinec)
 2. Emilia Cichá (PZŠ a MŠ Třinec)
 3. Izabela Szucsová (PZŠ Vendryně)

Hutník

 1. Matouš Cmiel (PZŠ Jablunkov)
 2. Michal Klus (PZŠ Vendryně)
 3. Michaela Šotkovská (ZŠ Jablunkov)

Elektrikář

 1. Lukáš Sabela (ZŠ Petra Bezruče Třinec)
 2. Dominik Cieslar (PZŠ Jablunkov
 3. Filip Lunski (PZŠ Bystřice)

Instalatér

 1. Daniel Bohačík (ZŠ Pod zvonek Český Těščín)
 2. Daniel Folwarczný (PZŠ Bystřice)
 3. Martin Kovařík (ZŠ Masarykova Třinec)

Po sečtení bodů se tedy celkovým vítězem kategorie základních škol stala ZŠ Petra Bezruče z Třince. Na druhém místě se umístila PZŠ Henryka Sienkiewicze Jablunkov a  třetí místo si vybojovala PZŠ z Vendryně.
V kategorii středních škol si v oboru Elektrikář první místo vybojoval Václav Sikora z domácí SOŠ TŽ na druhém místě se umístil Bartoloměj Tomeček ze SŠ Havířov Šumbark a třetí místo získal Martin Stařičný ze SŠ Bohumín. V oboru Hutník se stal vítězem Adam Zogata ze SOŠ TŽ, na druhém místě se umístil Bernhard Lukas z MBS Ansbach (Německo) a třetí místo si odvezl Przemyslaw Baszczynski ze ZST Cieszyn. V oboru instalatér zvítězila domácí dvojice SOŠ TŽ Jakub Samiec a Martin Klus, druhé místo vybojovala slovenská dvojice ze SOŠ Stavebnej Žilina Matej Rosa a Jozef Smolár a na bronzovém stupínku byla dvojice z Rakouska Chritoph Kerschbaum a Michael Peinsipp z LBS Zistersdorf. Obor Zámečník(Strojní mechanik) ovládl Mateusz Kossowski z ZST Skoczow, druhé místo si odvezl Tirpak Sergei  z TŠ Užgorod (Ukrajina) a na třetím místě skončil Daniel Kotula ze SOŠ Frýdek-Místek.
Na vítěze čekala spousta hodnotných cen, přičemž celou akci doprovázela spousta doprovodných programů.

V rámci her proběhl také workshop, kde zástupci zahraničních škol diskutovali na téma duálního systému vzdělávání a jeho realizace v jednotlivých zemích.
„Úkolem řemeslných her bylo stejně jako v létech minulých zpopularizovat řemeslo a technické obory. Škole se daří také díky hrám zabrzdit dlouholetý úbytek studentů naší školy. Řemeslné hry měly žákům nabídnout možnost rozšířit si své teoretické a praktické dovednosti, porovnat si své stávající schopnosti s konkurencí, pobavit se, získat vztah k řemeslům a to se myslím povedlo“, říká ředitel soutěže a autor projektu Jan Jakeš.

Partneři akce

Mezinárodní řemeslné hry 2014 (aneb znovu Olympiáda řemesel)

 

Ve dnech 9. – 10. dubna pořádala SOŠ TŽ již třetí ročník Mezinárodních řemeslných her. Zahájení her se ujala jejich moderátorka Marie Martynková, která po uvítání účastníků předala slovo generálnímu řediteli TŽ Janu Czudkovi, starostce města Věře Palkovské a řediteli SOŠ TŽ Aleši Adamusovi. Nechybělo zapálení ohně a státní hymna, po které následovaly sliby rozhodčích a soutěžících.

Prvního dne se her zúčastnilo 24 základních škol, s 220 žáky osmých tříd z našeho regionu. Studenti psali v první části znalostní kvíz a ve druhé prokazovali své technické dovednosti v disciplínách elektrotechnik, hutník, mechanik a instalatér.

Druhý den patřil školám středním. Pomoci zahájit soutěže přišli tentokrát významní absolventi SOŠ TŽ senátor ČR Petr Galwas a Ostravský podnikatel toho času kandidát na europoslance pan Pavel Szturc.

Střední školy soutěžily ve stejných odborných disciplínách jako jejich mladší kolegové ze ZŠ, jen s tím rozdílem, že tyto soutěže byly již na velmi profesionální úrovni a všichni soutěžící se při nich řádně zapotili. Vždyť zhotovení zkoušečky a následné zapojení domovní instalace, sestavení vysokopecní vsázky, výroby jaderníku, montáž rozvodu vodovodního a odpadního potrubí či vyrobení výrobku podle sestavy výkresu jsou úkoly, jimiž se žáci mohou hrdě prezentovat budoucím zaměstnavatelům.

Soutěže se zúčastnilo 16 středních odborných škol. Moravských škol dorazilo sedm, čtyři školy byly ze Slovenska, dvě školy z Polska a po jedné škole z Maďarska, Rakouska a Německa.

A jak to tedy vlastně dopadlo? Ze základních škol vyhrála v oboru zámečník ZŠ Hrabina Č. Těšín (Slezská) na druhém místě se umístila ZŠ Jablunkov Lesní  a na třetím místě PZŠ Havlíčkova Český Těšín. V oboru Hutník vyhrála ZŠ Písek, druhé místo patří společně ZŠ Pod zvonek Č. Těšín a ZŠ Bystřice. V oboru Elektrikář obsadila první místo PZŠ Havlíčkova Č. Těšín na druhém místě se umístila ZŠ Bystřice společně s ZŠ Slezská Třinec. V oboru instalatér skončila na prvním místě Církevní ZŠ Třinec na místě druhém ZŠ Mosty u Jablunkova a třetí místo patřilo ZŠ Hrabina (Ostravská) Č. Těšín.

Po sečtení bodů se tedy celkovým vítězem kategorie základních škol stala ZŠ Bystřice. Na druhém místě se umístila ZŠ Písek a  třetí místo si vybojovala ZŠ Jablunkov Lesní.

V kategorii středních škol si v oboru Elektrikář první místo vybojoval Václav Sikora z domácí SOŠ TŽ na druhém místě se umístil Ján Andel ze SOŠ elektrotechnická Žilina a třetí místo získal Vojtěch Chlopčík ze Střední školy techniky a služeb, Karviná, p.o. V oboru Hutník se stal vítězem Tomasz Mizera ze Zespół Szkół Technicznych im. G. Langera w Cieszynie, na druhém místě se umístil Tomáš Juroš z domácí SOŠ TŽ a třetí místo si odnáší Nicolai Colombo z MBS Ansbach (Německo). V oboru instalatér zvítězila dvojice z LBS Zistersdorf (Rakousko), která získala také umístění na místě druhém třetí příčku pak udolala dvojice domácích borců SOŠ TŽ ve složení Jan Lysek a Martin Šimáček. Obor Strojní mechanik ovládli domácí žáci, první příčku obsadil Martin Cieciotka druhé místo si odnáší Jakub Boruta oba SOŠ TŽ, třetí místo putuje do Německa zásluhou Philippa Uysmüllera z MBS Ansbach.

Na vítěze čekala spousta hodnotných cen, přičemž celou akci doprovázela spousta doprovodných programů, účastníci se mohli podívat do útrob pohotovostního technického vozu, vyzkoušet si práci a manipulaci se zařízením v praxi, vyzkoušet si jednoduché zapojení obvodu, podívat se na vyprošťování z hořící školy od hasičů Třineckých železáren, nebo si proletět překážkovou dráhou dálkově ovládaného zařízení.

„Úkolem řemeslných her bylo stejně jako minulý rok zpopularizovat řemeslo a technické obory. Již minulý rok se podařilo také díky hrám zabrzdit dlouholetý úbytek studentů naší školy. Řemeslné hry měly žákům nabídnout možnost rozšířit si své teoretické a praktické dovednosti, porovnat si své stávající schopnosti s konkurencí, pobavit se, získat vztah k řemeslům a to se myslím povedlo“, říká ředitel soutěže a autor projektu Jan Jakeš.

 

Druhý ročník “ve velkém stylu“ 

 

Ve dnech 10. – 11. dubna pořádala SOŠ TŽ druhý ročník Mezinárodních her řemesel. Zahájení her bylo opravdu velkolepé, ujal se jej známý moderátor Aleš Juchelka, který po uvítání účastníků předal slovo generálnímu řediteli TŽ Janu Czudkovi, starostce města Věře Palkovské a řediteli SOŠ TŽ Aleši Adamusovi. Nechybělo zapálení ohně a státní hymna, po které následovaly sliby rozhodčích a soutěžících.

Prvního dne se her zúčastnilo 22 základních škol, s 220 žáky osmých tříd z našeho regionu. Studenti psali v první části znalostní kvíz a ve druhé prokazovali své technické dovednosti v disciplínách elektrotechnik,hutník, mechanik a instalatér.

Druhý den patřil školám středním. I zde měl hlavní slovo moderátora akce Aleš Juchelka, tomu přišli pomoci zahájit soutěže Věra Palková, náměstkyně hejtmana MS kraje, Libor Lenčo, vedoucího odboru školství MS kraje, a Ivo Žižka, personální ředitel TŽ.

Střední školy soutěžili ve stejných odborných disciplínách jako jejich mladší kolegové ze ZŠ, jen s tím rozdílem, že tyto soutěže byly již na velmi profesionální úrovni a všichni soutěžící se při nich řádně zapotili.

Soutěže se zúčastnilo 18 středních odborných škol. Moravských škol dorazilo sedm, pět škol bylo ze Slovenska, tři školy z Polska a po jedné škole se podařilo organizátorům získat z Maďarska, Rakouska a Německa.

A jak to tedy vlastně dopadlo? Ze základních škol vyhrála ZŠ Slezská Třinec v oborech Zámečník, Hutník, Instalatér a v oboru Elektro vyhrála ZŠ Vendryně. Druhé místo v oboru Zámečník, Instalatér, Elektro obsadila ZŠ Bystřice, v oboru Hutník ZŠ Jubilejní Masarykova Třinec. Na třetím místě v oboru Eletro a Zámečník skončila ZŠ Pod Zvonek Český Těšín v oboru instalatér ZŠ Návsí a v oboru Hutník ZŠ Mosty u Jablunkova.

Posečtení bodů se tedy celkovým vítězem kategorie základních škol stala ZŠ Slezská Třinec. Na druhém místě se umístila ZŠ z Mostů u Jablunkova a  třetí místo si vybojovala ZŠ z Bystřice.

V kategorii středních škol si v oboru Elektro první místo vybojovala SOŠ ElektroŽilina. Druhé místo získala SOŠT Čadca a třetí místo ZST Cieszyn. V oboru Hutním vyhrála naše škola, druhé místo obsadila SOŠ Jablunkov a třetí místo obsadila SOŠ stavební ze Žiliny. Jako dobří zámečníci se ukázali studenti ze školy VSPŠ Ostrava, kteří si obhájili první a druhé místo. Na třetím místě se umístila VOŠ Dakol Karviná. V instalatérském oboru obsadily první až třetímísto školy z Rakouska, Maďarska a Slovenska.

Na vítěze pak čekala spousta cen, kde jednou z nejatraktivnějších bylo horské kolo, které vyhrál v oboru zámečník student Vítkovické střední průmyslové školy z Ostravy Jan Seidlar.

Celou akci doprovázela spousta doprovodných akcí a účastníci se mohli projet v elektromobilu, který sestrojili na VŠB Ostrava, vyzkoušet si letování, sestrojit si solární panel, podívat se na vyprošťování z hořící školy odhasičů Třineckých železáren, nebo projet se v nových vozech Škoda Octavia či Škoda Rapid.

Chtěli bychom touto formou popularizace černých řemesel zvýšit zájem žáků základních škol o učební obory na straně jedné, na straně druhé zainteresovat podnikatelskou sféru a společně ve spolupráci s odbornými školami vybudovat v Moravskoslezském kraji základnu pro výběr budoucích kvalifikovaných řemeslníků „říká ředitel soutěže a autor projektu Jan Jakeš.

 

SOŠ Třineckých železáren chystá druhý ročník mezinárodních Řemeslných her 2013

Pod záštitou generálního ředitele TŽ Ing. Jana Czudka a ministra průmyslu a obchodu Mudr. Martina Kuby chystá Střední odborná škola Třineckých železáren na 10-11.4.2013 druhý ročník Řemeslných her 2013. Dvoudenní mezinárodní akce zahrne soutěže ve čtyřech základních technických disciplínách – Elektrotechnik, Hutník, Mechanik, Instalatér a několika doprovodných. Účast letos přislíbily nejen základní a střední školy regionu, ale také střední školy ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Maďarska. Naplnila se tak vize organizátorů soutěže o mezinárodní účasti. Součástí akce bude také prezentace technických oborů, a propagace řemesel v Moravskoslezském kraji.

 Řemeslné hry 2013 by měly žákům nabídnout možnost rozšířit své teoretické i praktické dovednosti, porovnat své stávající schopnosti s konkurencí, pobavit se, získat vztah k řemeslům,“ říká ředitel soutěže Mgr. Jan Jakeš.

Akce je určená žákům základních a středních škol. Zájemci z řad školáků se mohou zúčastnit soutěže a porovnat své znalosti a dovednosti v oborech Elektrotechnik, Hutník, Mechanik a Instalatér s kolegy ze zahraničí. Připraven je pak také doprovodný program, ve kterém nebude chybět například prohlídka vybraných provozů Třineckých železáren, workshop zástupců jednotlivých škol atd.

Smyslem akce je oslovit žáky základních a středních škol, a nabídnout jim zábavnou formou informace o technických oborech. Zároveň chceme ale také zainteresovat podnikatelskou sféru a ve spolupráci s odbornými školami vybudovat v Moravskoslezském kraji základnu pro přípravu kvalifikovaných řemeslníků,“ dodává Jakeš. Prvního ročníku této jedinečné akce, jenž se uskutečnil v minulém roce se zúčastnilo 300 soutěžících z řad studentů ZŠ regionu a na 50 soutěžících z řad studentů SŠ (Polsko, Slovensko, ČR).